Privacy policy

Deze privacyverklaring geldt voor het verzamelen, verwerken en gebruikmaken van uw persoonlijke gegevens, in het algemeen en meer specifiek bij het gebruik van de Taxi Seitzinger en het gebruik van de Taxi Seitzinger App.

Wij vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt wanneer u gebruik maakt van onze website of onze app en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de geheimhouding van uw gegevens. Privacybescherming is voor ons essentieel en wij vinden het erg belangrijk om de gebruikers van onze diensten inzicht te geven in de verwerking van hun gegevens. Om deze reden willen wij u graag uitleggen welke gegevens Taxi Seitzinger verzamelt, met welk doeleinde wij dit doen en hoe u te allen tijde controle uit kunt oefenen op uw eigen gegevens.

Persoonlijke gegevens zijn specifieke gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon.

Taxi Seitzinger verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de door u gevraagde dienst te kunnen uitvoeren. Wij maken echter ook gebruik van zulke gegevens om onze diensten verder te verbeteren, zodat we deze nog beter op uw behoefte aan kunnen laten sluiten en u kunnen voorzien van informatie die voor u van belang is. Daarnaast slaat Taxi Seitzinger gegevens op die benodigd zijn om te kunnen voldoen aan verschillende wettelijke vereisten.

Van wie verzamelt www.svtaxi.nl (persoons)gegevens?

Taxi Seitzinger verzamelt (persoons)gegevens van: 1. Passagiers die taxiritten afnemen; 2. Vertegenwoordigers van zakelijke relaties; 3. Websitebezoekers; 4. Werknemers en sollicitanten; 5. Aangesloten taxiondernemers en hun werknemers.

Hoe verzamelt Taxi Seitzinger persoonsgegevens van u?

Taxi Seitzinger verzamelt persoonsgegevens van u in onder meer de volgende situaties: 1. Wanneer u telefonisch contact opneemt met Taxi Seitzinger; 2. Wanneer u diensten van Taxi Seitzinger wenst af te nemen of afneemt; 3. Wanneer u met Taxi Seitzinger een overeenkomst sluit; Taxi Seitzinger. Privacyverklaring 4. Wanneer u contact opneemt met Taxi Seitzinger , bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier; 5. Wanneer u gebruik maakt van \’e9\’e9n of meer producten, applicaties en software, van Taxi Seitzinger, zoals de Taxi Seitzinger -app; 6. Wanneer u de Taxi Seitzinger -website bezoekt; 7. Wanneer u social media kanalen volgt van Taxi Seitzinger of een review plaatst over Taxi Seitzinger op een review platform.

Rechtsgrond en doeleinden van verwerking van gegevens

Overeenkomsten met Taxi Seitzinger  De gegevens die u in het kader van een overeenkomst aan Taxi Seitzinger verstrekt, gebruikt Taxi Seitzinger om deze overeenkomst met u uit te voeren, daarnaast gebruikt Taxi S de informatie voor persoonsgerichte productinformatie en om u te informeren over zaken die verband houden met deze overeenkomst. Taxi S gebruikt de verstrekte persoonsgegevens ook om de dienstverlening te verbeteren, zoals het verkorten van aanrijdtijden en het beschikbaar stellen van taxi\’92s. Het uitvoeren van een taxirit via TaxiS is een voorbeeld van een overeenkomst, evenals het downloaden van de Taxi -app.

Contact met Taxi S Wanneer u contact opneemt met TS om een taxi te bestellen of TS om informatie verzoekt, verwerkt TS de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om de dienst te kunnen verlenen of aan het informatieverzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden.

Website bezoek Op de website worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat de indeling op de website verder geoptimaliseerd kan worden en de informatieverschaffing verbeterd kan worden. Daarnaast kunnen er tijdens het gebruik van de website cookies worden geplaatst op uw computer, smartphone of tablet, zodat de website goed functioneert. Zie verder onder \’93Het gebruik van cookies\’94 over het gebruik van cookies door TS.

Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens TS maakt gebruik van persoonsgegevens die u telefonisch, via de TS-app, website of op een andere wijze aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden: (i) Om uitvoering te geven aan overeenkomsten tussen u en TS, het uitvoeren van taxiritten, eventueel via externe partijen (apps); (ii) Beveiliging van de chauffeurs en de passagiers vindt plaats door een camera die in de taxi geplaatst kan zijn. Het is de vrije keuze en verantwoordelijkheid van de taxiondernemer om een camera in de taxi te plaatsen en te gebruiken voor de bescherming van zijn veiligheid. Er zijn zeer strenge beveiligingsmaatregelen rondom de camera ingericht. Beelden kunnen alleen bekeken worden, gedurende enkele dagen na het uitvoeren van de rit en kunnen alleen via een vordering van de politie opgevraagd worden.

(iii) Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de Nederlandse taxiwetgeving of in sommige gevallen de fiscale bewaarplicht. (iv) Om de website en de diensten van TS te analyseren en verder te ontwikkelen en optimaliseren. (v) Voor andere bedrijfsmatige doeleinden, zoals gegevensanalyse, rapportages en audits; (vi) Voor beveiliging van de website en andere producten (zoals applicaties en software) en het tegengaan van fraude en misbruik van de website en/of deze andere producten (zoals applicaties en software).

Dataminimalisatie Bij alle stappen in het gegevensverwerkingsproces d.i. gegevensverzameling, inclusief opslaan van gegevens en het gebruik ervan, houden wij ons streng aan de actuele wetgeving inzake gegevensbescherming. TS verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Persoonlijke gegevens die u met ons deelt, zullen wij zonder toestemming niet voor andere doeleinden inzetten, en nooit voor marketingdoeleinden aan derden verkopen, verhuren of doorgeven aan derden. Intern krijgen alleen die afdelingen en medewerkers die dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie, toegang tot uw persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies? TS maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die tijdens het gebruik van de website op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. De cookies die via de website van TS worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Soorten cookies TS maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Hieronder wordt uitgelegd wat deze cookies zijn en wat TS met deze cookies doet.

Functionele cookies De functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en u bijvoorbeeld uw accountinformatie kunt inzien.

Analytische cookies TS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Het adres van uw computer (IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op de door Google beheerde servers. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie.

Er is een cookie opt-out beschikbaar voor deze analytische cookies. Meer informatie hierover kunt u lezen via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Ook maakt TC gebruik van Adjust om bij te houden hoe de gebruikers de TC-app gebruiken. Het adres van uw mobiel (mobile-ID) wordt overgebracht naar en door Adjust\’a0 opgeslagen op de door Adjust beheerde servers. Lees het privacyverklaring van Adjust voor meer informatie: https://www.adjust.com/gdpr/

Weigeren cookies Het gebruik van de cookies is optioneel. Wanneer u dit niet wilt, kunt u de instellingen van uw browser hiervoor aanpassen. U kunt ook altijd geinstalleerde cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone. U kunt onder andere dit stappenplan van de consumentenbond raadplegen: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Nieuwsbrief

U kunt uw e-mailadres opgeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Met de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van acties en informeert TS u over haar diensten en producten die mogelijk voor u interessant kunnen zijn. Het e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan een lijst met abonnees. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat daarnaast een afmeldknop. Wij verwerken en bewaren uw gegevens in principe voor de duur van uw akkoord. Uiteraard kunt u de verleende toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar ons.

Beveiliging

TS hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van persoonsgegevens dat binnen de mogelijkheden van de huidige technieken voldoende moet zijn om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Wanneer u ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens constateert, verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Taxi Seitzinger

Toestemming

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven, tenzij u daar uw toestemming voor heeft gegeven of wanneer TS de gegevens volgens een wettelijke verplichting de gegevens moet verwerken (bijvoorbeeld aan overheidsinstanties). In alle gevallen waarin u voor een bepaalde gegevensverwerking toestemming hebt gegeven, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat TS u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Wanneer u de persoonsgegevens wilt inzien die bij TS over u zijn vastgelegd en worden verwerkt, kun u een verzoek tot inzage doen via onze website.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kun u een verzoek hiertoe doen bij TS. U kunt verzoeken dat TS uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt, voor zover dit niet strijdig is met een wettelijke verplichting waaraan TS moet voldoen door uw persoonsgegevens te verwerken.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om TS te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het \’91gerechtvaardigd belang\’92 van TS of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Gegevensoverdracht U heeft het recht uw persoonsgegevens van TS te verkrijgen. TS zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Privacyverklaring derden

Op de website van TS treft u een aantal links aan naar externe websites. TS kan geen verantwoordelijkheid dragen op de manier waarop deze externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de externe website die u bezoekt.

Bewaartermijn

TS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Contactgegevens TS

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met svtaxi.nl hieronder vindt u onze gegevens:

Naam: Taxi Seitzinger
Adres: John Fordstrook , 2726 TG, Zoetermeer
Kamer van Koophandel: 73572497

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan te allen tijden worden gewijzigd. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op de website.