amsterdam

Amsterdam krijgt gelijke regels voor alle taxi’s

Met de Agenda Taxi 2020-2025 gaat het Amsterdamse straattaxibeleid flink op de schop. Er komen gelijke regels voor de opstapmarkt en de bestelmarkt. Daarbij zal het beleid per deel van de stad verschillen en zal niet elke taxi op elk moment meer overal mogen rijden. Zo wil de gemeente een eind maken aan de ongezonde concurrentie om de taxiklant van de laatste jaren. Ook moet de taxisector minder gevoelig worden voor criminaliteit en moeten de maatregelen helpen om de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

De Agenda Taxi 2020-2025 noemt vier grote uitdagingen in het taxivervoer waar het nieuwe beleid een antwoord op moet geven. De leefbaarheid in de stad staat onder druk, mede door de toename van het aantal taxi’s de laatste jaren. In 2013 waren dat er zo’n 3.100, vijf jaar later tussen de 5.000 en 7.000. Vóór de coronacrisis vonden er jaarlijks zo’n 8 miljoen taxiritten plaats in de stad.

De vele taxi’s dragen ook bij aan de verminderde luchtkwaliteit in Amsterdam. De sector is bovendien gevoelig gebleken voor ondermijnende criminaliteit. Het komt geregeld voor dat taxichauffeurs zich bezighouden met drugsvervoer, witwassen, faillissementsfraude en de illegale handel in taxivergunningen en chauffeurskaarten. En het vierde probleem: mede door de opkomst van online taxiplatforms is er steeds meer concurrentie ontstaan om de taxiklant.

Nog maar 15 procent opstapmarkt

En die concurrentie is niet altijd even gezond en gewenst. Dat laatste komt voor een groot deel omdat Amsterdam wél aanvullende regels heeft voor de opstapmarkt – het systeem voor Toegelaten Taxi Organisaties – en niet voor de bestelmarkt. Terwijl door de opkomst van taxiplatforms als Uber en ViaVan intussen 85 procent van de taxiritten in Amsterdam via zo’n platform wordt gereden, en dus nog maar 15 procent vanaf de standplaatsen in de stad.

Intussen hebben er nog ongeveer 3.600 chauffeurs een vergunning voor de opstapmarkt en dat waren er een paar jaar terug meer dan 4.000. Maar, zo geeft de gemeente in het beleidsplan toe: van het exacte aantal chauffeurs is er geen goed beeld, ook omdat er voor de bestelmarkt geen aanvullende regels zijn. Daar houdt men het zoals gezegd dus op 5.000 tot 7.000 in totaal – op zo’n 11.000 straattaxichauffeurs in heel Nederland.

Met het huidige beleid kan Amsterdam de regels voor al het straattaxivervoer in de stad niet gelijktrekken; het nieuwe beleid moet dat wel gaan doen. Daarbij is in acht genomen dat de taximarkt door de coronacrisis is ingestort, maar dat deze ook weer zal herstellen en dat de problemen van voor de crisis zonder nieuw beleid niet op te lossen zijn.

Gelijke regels en slimmer handhaven

In totaal zal de gemeente Amsterdam tien maatregelen nemen. Er wordt een nieuwe visie op taxivervoer in de stad ontwikkeld en er komt een gebiedsgerichte aanpak, want de problematiek in het centrum is heel anders dan die in de buitenwijken. Een andere maatregel is dus dat er één set regels komt voor “alle chauffeurs en bemiddelaars in taxivervoer in Amsterdam.”

Er wordt op verschillende manieren werk gemaakt van ‘integrale en slimmere’ handhaving, in samenwerking met de ketenpartners. Er wordt ook gewerkt aan nieuwe vormen van standplaatsen en bufferplekken. En de gemeente Amsterdam wil zorgen voor ‘intelligente toegang’ voor taxi’s tot de stad, waarbij efficiënt en uitstootvrij gebruikmaken van de openbare ruimte centraal staat. De spelers in de Amsterdamse opstapmarkt werken overigens samen met de gemeente al toe naar uitstootvrij taxivervoer in 2025.

Sturen op aantallen taxi’s

De gemeente verspreidt de te nemen maatregelen over de komende jaren. Er komt zoals gezegd een gebiedsgerichte aanpak. De druk die taxi’s uitoefenen op de drukte en leefbaarheid is in uitgaansgebieden op zaterdagavond immers volledig anders dan op een dinsdagmiddag in een buitenwijk. De stad wil kunnen sturen op de soorten en aantallen taxi’s die op een bepaald moment in een bepaald moment van de stad mogen rijden.

De taxiplatformen (de Agenda spreekt van bemiddelaars) mogen straks alleen ritten aanbieden die aan bepaalde minimumeisen voldoen. En diezelfde normen gelden dan dus voor alle taxichauffeurs en bemiddelaars. De gemeente denkt dan aan het bezitten van een landelijke chauffeurskaart en de verzekering en APK op orde hebben, maar ook aan gedragsregels voor chauffeurs. Van de platforms wordt verwacht dat hun businessmodel niet structureel bijdraagt aan ongewenst rijgedrag van de chauffeurs. Momenteel worden er onder meer op dat vlak afspraken met Uber uitgevoerd, die later zullen worden geëvalueerd.

Taxiregels juridisch onderbouwen

De gelijke regels zijn nu nog niet mogelijk omdat de wet Personenvervoer er onvoldoende mogelijkheden voor biedt. Er moet dus ook worden uitgezocht welke andere juridische instrumenten kunnen helpen om de nieuwe taxiregels vast te leggen. Dat gebeurt in overleg met onder meer de sector, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere grote gemeenten in Nederland. Amsterdam verwacht de nieuwe taxiregels in 2022 te kunnen uitrollen. Intussen moet ook nog worden bepaald welke eisen er zullen worden gesteld. Daarbij wordt ook gekeken naar wat proportioneel en handhaafbaar is.

De al genoemde ‘intelligente toegang’ komt neer op volumebeleid. Taxi’s kunnen straks niet meer ongestoord op elk moment in elk deel van de stad klanten oppikken en vervoeren als het aan de gemeente ligt. Men denkt dan aan uitstootvrije taxi’s toelaten tot bepaalde gebieden, alleen taxi’s toestaan die in Amsterdam geregistreerd zijn, gedeelde taxi’s voorrang geven en bestelde taxi’s in drukke gebieden toestaan. Zo ver is het echter nog niet. Deze oplossingen moeten nog worden ontwikkeld en er moet ook juridische grondslag voor zijn.

Standplaatsen op de schop

Omdat de opstapmarkt in verhouding tot de bestelmarkt steeds kleiner is geworden, gaan ook de standplaatsen op de schop. De standplaatsen moeten in- en uitstaplocaties worden voor alle in Amsterdam geregistreerde chauffeurs. De toegang is dan wel aan bepaalde voorwaarden verbonden, zoals het rijden met een uitstootvrije taxi. En de functie van een standplaats zal ook afhangen van tijd en plaats. Verder komen er bufferzones waar taxi’s kunnen wachten, zodat ze niet onnodig leeg rondrijden in de stad.

Bron: Taxipro

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *