RDW: scherm in taxi mag, mits veilig

Het plaatsen van schermen tussen de eerste en tweede zitrij in onder meer taxi’s mag, mits er aan verschillende veiligheidsvoorwaarden is voldaan. Een scherm tussen bestuurder en passagiers brengt grote risico’s met zich mee. Dit advies van de RDW geldt voor personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. De RDW buigt zich nog over schermen in bussen en naar het zich laat aanzien vallen daar ook de grotere taxibusjes onder.

De taxisector wacht al enige tijd op een advies van de RDW over het gebruik van veiligheidschermen in taxi’s. Met die schermen is ondanks corona en het feit dat in de kleinere voertuigen geen 1,5 meter afstand kan worden bewaard toch personenvervoer mogelijk. De vraag was vooral of de oplossingen die nu op de markt zijn geen inbreuk op de voertuigveiligheid met zich meebrengt. “De RDW heeft beoordeeld of het plaatsen van schermen in een voertuig voldoet aan (inter)nationale voertuigtechnische regelgeving. Wij hebben na oplevering van ons advies het verzoek ontvangen mee te denken over het formuleren van regelgeving voor afschermingen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal hier binnenkort over communiceren.”

Plexiglas niet veilig

Het RDW-advies voor afscherming in personenauto’s en kleine bedrijfsvoertuigen is tweeledig. “Het plaatsen van afscherming tussen de bestuurder en de bijrijder brengt grote risico’s met zich mee”, zo luidt het eerste deel. “Het plaatsen van afscherming tussen de eerste en tweede zitrij mogelijk is, mits er aan diverse veiligheidsvoorschriften is voldaan.” Het gaat om de volgende voorschriften:

  • De goede werking van veiligheidssystemen als de gordels en airbags mag niet worden gehinderd;
  • Er moet een rechterbuitenspiegel zijn gemonteerd, wat sowieso verplicht is voor alle voertuigen die in gebruik zijn genomen na 25 januari 2010;
  • Er mag geen sprake zijn van nadelige invloed op het zicht, door bijvoorbeeld schittering, vertekend beeld of gebrekkige ontwaseming;
  • Het moet mogelijk blijven de auto snel te kunnen verlaten. De afscherming mag de doorgang naar buiten niet belemmeren;
  • Het materiaal van de afscherming mag niet leiden tot lichamelijk letsel bij een aanrijding, bijvoorbeeld door versplintering van het scherm in scherpe delen. Polycarbonaat of gelijkwaardig materiaal versplintert niet of zeer moeilijk in scherpe delen. Het gebruik van plexiglas voldoet hier niet aan, omdat het kan breken of scheuren waarbij scherpe randen kunnen ontstaan die mogelijk verwondingen veroorzaken;
  • De afscherming moet deugdelijk bevestigd zijn en mag niet los op een zitplaats rusten.

Bron: Taxipro

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *